>

Pravila privatnosti

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti - Prizma, Gračac, OIB: 11310394001 (u daljnjem tekstu: Udruga Prizma) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovim Pravilima privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i drugih važećih primjenjivih propisa u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost Korisnika nam je izrazito važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Vaših podataka. Molimo vas da povremeno provjerite ova Pravila privatnosti s obzirom na moguće izmjene.

Upravljanje podacima

Voditelj obrade podataka je Udruga Prizma.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

info@udrugaprizma.hr

+385 98 959 7680

Udruga Prizma

Ulica braće Bilišić 1, 23000 Zadar

OIB: 11310394001

Udruga Prizma prikuplja osobne podatke koje Korisnik dobrovoljno ustupi prijavom na newsletter, telefonskom komunikacijom i putem elektroničke pošte.

Prihvaćanjem ovih Pravila privatnosti Korisnik daje privolu i suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe provedbe projekta Generator kulture Benkovac i kvalitetnog informiranja o aktivnostima i događanjima vezanim uz rad Udruge Prizma.

Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke Korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera i vanjskih suradnika. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Korisnik u svakom trenutku može povući svoju privolu, zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka pisanom obavijesti na info@udrugaprizma.hr ili pismeno na poštanku adresu: Udruga Prizma, Ulica braće Bilišić 1, 23000 Zadar.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Udruga Prizma prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge Udruge Prizma (Internet stranica i newsletter) i komuniciraju s Udrugom Prizma. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje Korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge Udruge Prizma (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, e-mail adresu itd.), korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici), korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori i sl.).

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Udruga Prizma može proslijediti podatak o Korisnicima trećim stranama isključivo u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u okviru provedbe projekta Generator kulture Benkovac. Tijekom obrade osobnih podataka Korisnika od strane treće osobe Udruga Prizma će pomno paziti da se podaci obrađuju i koriste u skladu s uputama danima od Udruge te s ovim Pravilima privatnosti.

Udruga Prizma ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju Pravila privatnosti koja se primjenjuju na generatorkulture.eu

Svi djelatnici Udruge Prizma, njeni partneri i vanjski suradnici su odgovorni za poštivanje ovih Pravila privatnosti.

Gdje i kako se čuvaju te koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Osobni podaci Korisnika se čuvaju u digitalnom i po potrebi tiskanom obliku, koji dopušta identifikaciju korisnika. Podaci se čuvaju tijekom provedbe projekta Generator kulture Benkovac te minimalno 5 godina nakon završetka provedbe projekta, odnosno, u skladu s ugovornim obvezama Udruge Prizma s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

Kako bismo sačuvali osobne podatke ograničili smo pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani. Prikupljene podatke digitalno arhiviramo na servere koji su sigurnosno zaštićeni te pristup serverima imaju isključivo djelatnici i vodstvo Udruge Prizma.

Informiranje o aktivnostima Udruge

Korisnik daje suglasnost da Udruga Prizma može periodično slati informacije o aktivnostima Udruge s ciljem povećanja informiranja šire javnosti o društvenom utjecaju, uključivanja Korisnika u aktivnosti i transparentnosti djelovanja, a koje se ne vežu s provedbom projekta Generator kulture Benkovac. Informacije Udruga može slati na registriranu adresu elektroničke pošte Korisnika. Korisnik može u bilo kojem trenutku bez naknade može obavijestiti Udrugu Prizma da ne želi primati navedene informacije o aktivnostima Udruge na info@udrugaprizma.hr