>
Događanja Edukacija Kultura Zanimljivosti

31.08.2022

HVALA NA PAŽNJI

HVALA NA PAŽNJI

Generator kulture Benkovac je projekt koji se u gradu Benkovcu provodio od  4. rujna 2019. do 4. rujna 2022. godine.

Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete mladih na području Grada Benkovca razvojem kreativnosti u

 području filmske i vizualne umjetnosti, kontinuiranim informiranjem i edukacijama potaknuti volontiranje i samozapošljivost 

mladih, te generirati kulturni sadržaj iskustvenim učenjem i participativnim metodama. 

U sklopu projekta provedena su: tri Kamp ilustracije, tri Ciklop film festa, 3 filmske radionice u trajanju po pet dana, 

te radionice na temu poduzetništva, volontiranja te informiranja mladih.

Kroz sam projekt prošlo je više od 100 mladih uključujući sudionike, volontere te predavače.

Hvala svima koji su bili dio ove priče :) 

Share with friends